SHAPE Wellness Club Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapewniamy naszym klientom pełną ochronę danych osobowych oraz poszanowanie ich prywatności.

 

Przedstawiamy Państwu naszą Politykę Prywatności, która określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez stronę Shape-club.pl firmę SHAPE Wellness Club Nip: 5611354161 z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – SHAPE NIP: 5611354161 ul. Baczyńskiego 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki testowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych  Serwisu.
 3. COOKIES ADMINISTRATORA – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. COOKIES ZEWNĘTRZNE – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. SERWIS – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.shape-club.pl
 6. URZĄDZENIE – to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rod’o reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator nie sprzedaje, ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych i adresowych Użytkowników, bez ich wyraźnej zgody. Jedyny wyjątek stanowi wniosek sądowy, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 2. Tylko za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 3. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w serwisie, subskrypcji elektronicznego newslettera i wypełnienia ankiet lub formularza kontaktowego na stronie serwisu. W powyższych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem tj. umowy o świadczeniu usług /sprzedaży określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie www.shape-club.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie shape-club i jednoczesna rejestracja w serwisie / sklepie wiążą się z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz (podstawa prawna: art. 6 ust.  RODO). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub Faktura VAT) oraz wysyłki produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W związku z tym sklep shape-club ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizację zamówienia.
 6. W niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych  dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności

– W celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora

– W celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem Formularza lub Ankiet

– W celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora

– W celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora

– W przypadku prowadzenia postępowań spornych oraz postępowaniami przed organami władzy publicznej lub innych postępować w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami

– W celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody)

W innych przypadkach Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu określonym w treści zgody.

 

 

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: Cookies sesyjne – które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.  Cookies trwałe – są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

 

CELE W JAKICH SĄ WYKORZYSTYWANE COOKIES

1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

A. Konfiguracji Serwisu

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu

– rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb

B. Uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie i zapewnienie Użytkownikowi sesji w Serwisie

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu – po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki

– optymalizacji i zwiększeniu wydajności usług świadczonych przez Administratora

C. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu

– umożliwia korzystanie w Serwisie z funkcji „Schowek” i „Koszyk”.

D. Analiz i badań audytu oglądalności

– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości

E. Zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

A. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego np. youtube

B. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics

C. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy np. Google AdSense

D. Zalogowania do serwisu za pomocą Serwisu społecznościowego np. Facebook.com

E. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu  popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych m.in. takich jak Facebook.com

F. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego

G. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego

 

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzeń Użytkownika. Zmiany ustawień, o których  mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowa automatyczną obsług plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystają z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

NEWSLETTERY

 1. Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Administratorowi do okresowego wysyłania użytkownikom Serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, wydarzeniach, konkursach, kolekcjach lub każdych innych informacjach związanych z działalności firmy SHAPE.
 2. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji – wysyłając maila z rezygnacją na adres: shapewellnessclub@gmail.com  . Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

– przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 Poz. 1204 z 2002 r.) oraz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych

– nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników

– usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył Regulamin Serwisu