Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 •  § 1 Definicje
 •  § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 •  § 3 Wymogi techniczne
 •  § 4 Zakupy w Sklepie
 •  § 5 Płatności
 •  § 6 Realizacja zamówienia
 •  § 7 Reklamacje i zwroty – Złote standardy Herbalife
 •  § 8 Dane osobowe
 •  § 9 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy SHAPE Wellness Club prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.shape-club.pl
Sprzedawca – Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SHAPE Wellness Club, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5611354161, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Baczyńskiego 16.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 • Adres do korespondencji : ul. Baczyńskiego 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie
 • Adres e-mail: shapewellnessclub@gmail.com
 • Telefon: +48 604295171
 • Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Baczyńskiego 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie
 • Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Baczyńskiego 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 •      Urządzenie z dostępem do Internetu
 •      Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest aktywne konto e-mail. Aby założyć konto należy wypełnić formularz dostępny na stronie , w tym podać adres email, adres do wysyłki i zaakceptować regulamin. Na podany adres e-mail, po akceptacji przez administratora systemu zostanie wysłane hasło dostępu do sklepu.( Wyjątek stanowi zamówienie bezpośrednie poprzez kontakt telefoniczny, messenger lub sms)

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 • Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT
 • Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 • Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 • Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 • Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 • Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
– Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
– Za pośrednictwem platformy płatniczej: Tpay
– Za pobraniem, tj. kartą płatniczą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
– Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
– W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad
  Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi 24h. W przypadku braku towaru w magazynie, może on się wydłużyć do 3 dni robocze. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę.
  W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  Towar dostarczany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Region EMEA – Niemcy, Francja, Dania, Turcja, Rosja, Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria, Irlandia, Czechy, Luksemburg, Austria, Portugalia.
 • Cena jak i czas realizacji zamówień do innych krajów niż Polska  może się różnić od podanych na stronie sklepu , sprzedawca w tym celu skontaktuje się z kupującym najpóźniej w terminie  trzech dni roboczych aby przedstawić koszty oraz czas realizacji.
  Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący
  Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy po skontaktowaniu się ze sprzedającym.
  W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin.
  Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.n wysłania towaru – w tym terminie.

 

§ 7 REKLAMACJE I ZWROTY. ZŁOTE STANDARDY HERBALIFE

 • Klient, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć oświadczenie o 30 dniowym odstąpieniu od umowy, wypełnić formularz zamówienia detalicznego oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Przed dokonaniem zwrotu koniecznie skontaktuj się z nami mailowo : shapewellnessclub@gmail.com
 • W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia

 

§ 8 DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 9 ZASTRZEŻENIA

 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym
 • W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 • Ważnymi przyczynami są:
  – konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  – poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  – zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 • Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 • W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które posłużyły się loginem kupującego
 • W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.